Contact

Als je nog geen lid bent van de CV of het CGB, willen wij vragen het lidmaatschap te overwegen.
Gegevens over het lid of donateur zijn van de CV of het CGB zijn te vinden op de websites:

www.confessionelevereniging.nl
www.cgb.nu

Als je wilt bijdragen aan de kosten van de Beschikbaarheidsagenda en het werk van de CV of CGB financieel wilt steunen, kan dat via een gift op:
IBAN: NL 89 INGB 00000 658 33 t.n.v. penningmeester Confessionele Vereniging
IBAN: NL 68 INGB 0002 0697 46 t. n. v. CGB