Over de kalender

Organisatie
De Beschikbaarheidskalender is een activiteit van de Confessionele Beweging.
Dit digitale medium helpt preekvoorzieners als er plotseling een ‘open plek’ is, maar ook bij het jaarlijks invullen van het rooster.

Toegang
Voor gebruik van de website geldt een aantal regels.
Leden van de Confessionele Beweging kunnen kostenloos gebruik maken van de Beschikbaarheidskalender.
Van niet-leden wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd.
Aanmelden voor het lidmaatschap (à € 20,- per jaar) kan via de website: www.confessionelebeweging.nl/contact

Preekbevoegdheid
Van diegenen die gebruik maken van de site verwacht het Hoofdbestuur van de CB dat zij over de bevoegdheid beschikken om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een kerkdienst te leiden.
Voorgangers die hun beschikbaarheid kenbaar willen maken via deze website dienen zich aan te melden bij de beheerder van de website, met vermelding van de aard van het preekconsent binnen de PKN.
De beheerder van de website Beschikbaarheidskalender heeft namens het Hoofdbestuur van de CB het recht om de gegevens van personen te wissen, als zij niet kunnen aantonen over een preekbevoegdheid te beschikken binnen de PKN.

Bescheiden
Bij plaatsing van de beschikbaarheid is bescheidenheid belangrijk. Het is niet de bedoeling naast vermelding van predikant, proponent, e-mailadres, telefoon, maximale afstand, auto/OV, nog andere bijzonderheden te vermelden, zoals specifieke kwaliteiten, dat men ook wil voorgaan in diensten van een andere modaliteit, beroepbaar is of beschikbaar voor bepaalde pastorale werkzaamheden. Het is geen advertentie!
Als om een of andere reden geen gebruik meer gemaakt wordt van de Beschikbaarheidskalender of dat de gegevens niet meer up-to-date zijn, wordt een bericht met de afzegging of de gewenste aanpassing op prijs gesteld. Ook kunnen de gegevens gewist worden van degenen die de sobere vermelding van ter zake doende gegevens aanvullen met allerlei persoonlijke kwaliteiten, enz.

Contact
U kunt contact opnemen via het mailadres  webmaster@confessionelebeweging.nl